پر استیک اسید 107222 مرک

Peracetic acid about 38-40% 107222 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   109,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پر استیک اسید 107222 مرک Peracetic acid about 38-40% 107222 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
900,000 - 1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
180 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 ليتر
1,400,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
210,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
109,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
153,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
116,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
133,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
156,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
175,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
111,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
102,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
193,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
181,200 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
196,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
156,900 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
164,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...