پرینتر چاپ کارت غیر مستقیم نیسکا مدل Nisca PRC201

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اداری

توقف تولید و فروش

پرینتر چاپ کارت غیر مستقیم نیسکا مدل Nisca PRC201 پرینترچاپ غیرمستقیم (Re-Transfer Printer) و پرینت کارت با قابلیت چاپ تمام رنگی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,100,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
38,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
نگاشت اندیشان پویا (NAP Co)
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
47,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,500,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  10 دستگاه
175,000 - 185,000 تومان
ارگ سیستم آپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,300,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...