پرینتر چاپ کارت غیر مستقیم نیسکا مدل Nisca PRC201

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اداری

توقف تولید و فروش

پرینتر چاپ کارت غیر مستقیم نیسکا مدل Nisca PRC201 پرینترچاپ غیرمستقیم (Re-Transfer Printer) و پرینت کارت با قابلیت چاپ تمام رنگی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
140,000 - 180,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 900,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 40,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,000,000 - 4,500,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 40,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 40,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 - 4,000,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 - 55,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,700,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 - 40,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 - 60,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...