پروژه های راه اندازی بوستر پمپ

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   4,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پروژه های راه اندازی بوستر پمپ راه اندازی بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی نگین صنعت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
30,768,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,728,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,320,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
55,850,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,770,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
170,592,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
286,992,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,633,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
70,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,880,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,655,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,444,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,859,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,921,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
44,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...