پروپیل بنزن 82119 سیگما

Propylbenzene 82119 sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   194,500 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پروپیل بنزن 82119 سیگماPropylbenzene 82119 sigmaاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  250 ليتر
500,000 - 550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 ليتر
550,000 - 650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 ليتر
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 ليتر
900,000 - 1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
320 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
70,000 - 100,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 ليتر
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
450 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
220 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
134,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
113,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
103,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
153,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
193,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
149,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
179,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
144,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
164,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
106,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
151,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
138,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
183,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...