پروفیل نبشی فلزی ساختمانی ( L )

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

قیمت:   13,300 - 14,000 تومان / تن

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پروفیل نبشی فلزی ساختمانی ( L ) پروفیل نبشی فلزی (ساختمانی و صنعتی )


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 تن
16,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  100 تن
20,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  500 تن
18,700 - 19,700 تومان
حداقل سفارش  500 تن
13,300 - 16,500 تومان
حداقل سفارش  500 تن
11,900 - 13,500 تومان
حداقل سفارش  500 تن
18,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  500 تن
25,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  500 تن
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  10 تن
180,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  500 تن
15,000 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  500 تن
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  10 تن
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  10 تن
1,900,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 تن
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  100 تن
19,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  100 تن
20,000 - 23,000 تومان
حداقل سفارش  10 تن
200,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  10 تن
16,000 - 37,000 تومان
حداقل سفارش  100 تن
19,000 - 25,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...