پروفیل فلنج آلومینیومی سایز 20 جهت کانال های پیش عایق

Aluminum profile flange profile 20 for pre-insulated channels

دسته بندی محصول:  فلنج ( فلانژ )

توقف تولید و فروش

پروفیل فلنج آلومینیومی سایز 20 جهت کانال های پیش عایق

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فروشگاه پویاب (نمایندگی رسمی شرکت میراب)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی برگزیدگان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  8 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 متر
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 متر
46,800 تومان
حداقل سفارش  14 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 متر
164,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
75,000 تومان
حداقل سفارش  6 متر
68,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 متر
19,600 تومان
حداقل سفارش  1 متر
32,000 - 52,000 تومان
حداقل سفارش  6 متر
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
107,100 تومان


در حال ارسال اطلاعات...