پروفیل فلنج آلومینیومی سایز 20 جهت کانال های پیش عایق

Aluminum profile flange profile 20 for pre-insulated channels

دسته بندی محصول:  فلنج ( فلانژ )

توقف تولید و فروش

پروفیل فلنج آلومینیومی سایز 20 جهت کانال های پیش عایق

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
کهربا گستر
حداقل سفارش  10 متر
100,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر
51,000 تومان
آرسیس فولاد آسمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی برگزیدگان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
کهربا گستر
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
2,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  8 متر
30,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...