پروفیل اکسترودی لاستیک ضد سایش

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

پروفیل اکسترودی لاستیک ضد سایش انواع نوارهای طولی اسفنجی، لاستیکی محصولاتی باتخلخل و انعطاف بالا می باشند که در کاربردهای مختلف نظیر درزگیری، گردگیری و لرزش گیری مورد استفاده قرار می گیرند.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
2,200 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 متر
255,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
550,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
2,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 متر
600 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
120,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
6,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
12,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
35,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
550,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
2,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
35,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  500 متر
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...