پروفیل اکسترودی لاستیک ضد سایش

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

پروفیل اکسترودی لاستیک ضد سایش انواع نوارهای طولی اسفنجی، لاستیکی محصولاتی باتخلخل و انعطاف بالا می باشند که در کاربردهای مختلف نظیر درزگیری، گردگیری و لرزش گیری مورد استفاده قرار می گیرند.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
500 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
2,200 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  20 متر
37,500 - 70,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
5,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
600,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
4,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  20 متر
12,000 - 16,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
10,500 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000 متر
250 - 4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
5,000 - 400,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
50,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
114,000 - 170,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  4 متر
50,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
130 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...