پروتئیناز K کد P2308 سیگما

Proteinase K P2308 Sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   114,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پروتئیناز K کد P2308 سیگما Proteinase K P2308 Sigmaیک آندوپپتیداز سرین وابسته به تتیلیسین است که انواع پیوندهای پپتید را هیدرولیز می کند.ووزن مولکولی آن (28.9 کیلو دالتون) است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
300,000 - 400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
700,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
500,000 - 550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 عدد
1,100,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
1,790,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
1,100,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
38,000 - 42,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
251,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
185,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
132,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
108,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
106,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
148,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
162,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
108,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
171,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...