پرمترین بهداشتی - 25 درصد امولسیون

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

توقف تولید و فروش

پرمترین بهداشتی - 25 درصد امولسیون پرمترین بهداشتی حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی بالا می باشد. این سم قابل حل در آب بوده و بوسیله دستگاه سم پاش سمپاشی میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
6,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
اکسین شیمی توس
حداقل سفارش  250 ليتر
23,000 - 27,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 ليتر
12,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  2 ليتر
12,300 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
154,800 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
29,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
12,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
23,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
143,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
12,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
222,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
37,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
14,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
78,400 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
23,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
15,700 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
29,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
23,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
348,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
154,800 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
8,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
37,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...