پرده هوای میتسویی مدل HIM 2007

HIM 2007 mitsuei air curtain

دسته بندی محصول:  دستگاه تهویه مطبوع صنعتی

قیمت:   85,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پرده هوای سه فاز صنعتی مدل HIM 2007 مجهز به اینورتری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,069,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,229,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,533,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,914,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,473,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,124,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,633,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,604,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,864,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,289,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,859,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,418,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایمن هواسازان ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,562,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,704,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,809,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,047,750 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,454,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,462,500 تومان
تهویه اورست


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
116,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
59,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
53,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
105,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
73,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
52,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
99,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...