پرده هوای میتسویی مدل DIM 2011

DIM 2011 mitsuei air curtain

دسته بندی محصول:  دستگاه تهویه مطبوع صنعتی

قیمت:   93,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پرده هوا دکوراتیو دور متغیر میتسویی مدل DIM 2011


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4,704,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
3,454,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
4,047,750 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
5,859,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
3,633,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
8,473,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن هواسازان ایرانیان
حداقل سفارش  1
5,418,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
5,229,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
6,069,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
4,914,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
4,462,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
6,289,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
6,562,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
6,604,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
8,809,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن هواسازان ایرانیان
حداقل سفارش  1
5,533,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
3,864,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
5,124,000 تومان
تهویه اورست


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
95,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
116,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
59,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
55,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
53,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
105,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
52,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
99,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
51,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...