پرده نمایش سقفی اسکوپ 1.8*1.8

دسته بندی محصول:  پرده پروژکتور

توقف تولید و فروش

پرده نمایش سقفی اسکوپ 1.8*1.8 پرده نمایش اسکوپ 1.8 در 1.8 با عرض ثابت برابر 1.8 ولی ارتفاع متغیر می باشد و دارای گیره مهارکننده ارائه توسط شرکت ماشینهای اداری اسپرت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,625,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی راد تراشه آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
3,431,250 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
3,707,500 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
3,875,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
4,900,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
6,291,250 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تصویر گستران
حداقل سفارش  1 عدد
8,750,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
2,680,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تهران پروژکتور
حداقل سفارش  1 عدد
2,932,500 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
3,920,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
2,240,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
2,145,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
4,425,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
3,600,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
2,391,250 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
2,960,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
3,931,250 تومان
کنز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...