پراب probe التراسونیک

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات جوشکاری

توقف تولید و فروش

پراب probe التراسونیک ، انواع پراب های probe التراسونیک برای دستگاههای تست بتن و جوش( آزمونهای غیر مخرب)


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
184,800,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
108,580,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سپهر البرز
حداقل سفارش  1 عدد
243,600,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  10 عدد
37,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سپهر البرز
حداقل سفارش  1 عدد
57,345,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
374,700,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
394,800,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
59,600,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
194,600,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
7,280,000 - 8,000,000 تومان
ابزار صنعتی عزیزیان
حداقل سفارش  1 عدد
74,800,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
294,000,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
3,576,800,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
2,546,850,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
472,600,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 عدد
396,500,000 تومان
کارا یدک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...