پدال تایپ فایل صوتی به متن مدل Infinity

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

قیمت:   500,000 - 1,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
فروش پدال پیاده سازی دیکتافن های دیجیتالی و پدال مخصوص تایپ گزارش ذخیره شده در دیکتافن

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فرانت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
توسعه فناوری واقعیت مجازی ژرفا شگرف - وایموند
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
کاکتوس کامپیوتر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فرانت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بهبودنگر همکار شرق


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...