پتاسیم یدید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش پتاسیم یدید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
173,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
198,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
145,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
161,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
179,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
109,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
157,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  200
9,000 - 10,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
203,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
104,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
182,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
حداقل سفارش  1
250 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...