پتاسیم یدید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش پتاسیم یدید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
197,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
110,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
116,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
180,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
149,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
101,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
143,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
163,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
140,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
450 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
175 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...