پتاسیم یدید محصول شارلو اسپانیا

Potassium iodide By Scharlau

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Potassium iodide, extra pure, Pharmpur, Ph Eur, BP, USP, KnollideCAS: 7681-11-0

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 بسته
1,000,000 - 1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 - 2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
85,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 بسته
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
278,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 بسته
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
2,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
395,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
234,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...