پتاسیم کلراید شارلو

potassium chloride Scharlau

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پتاسیم کلراید potassium chloride Extra pure KCL cas:7447-40-7

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
322,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
214,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
236,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
210,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
294,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
254,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...