پتاسیم هیدروکساید 105021 مرک

Potassium hydroxide 105021 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   165,200 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پتاسیم هیدروکساید 105021 مرک Potassium hydroxide 105021 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  5 بسته
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  200 بسته
9,000 - 10,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
190 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
12,000 - 14,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
141,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
149,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
138,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
147,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
186,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
108,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
118,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
162,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
109,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
174,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
141,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
137,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
126,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
137,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
149,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
139,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
108,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
198,200 تومان


در حال ارسال اطلاعات...