پتاسیم هیدروژن فتالات 104874 مرک

Potassium hydrogen phthalate 104874 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   141,200 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پتاسیم هیدروژن فتالات 104874 مرکPotassium hydrogen phthalate 104874 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
650 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
185,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
153,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
184,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
131,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
136,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
169,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
106,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
130,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
169,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
116,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
158,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
104,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
160,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
145,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
154,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
148,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
155,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
108,400 تومان


در حال ارسال اطلاعات...