پتاسیم هگزا سیانو فرات P8131 سیگما

Potassium hexacyanoferrate III P8131 sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   144,600 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پتاسیم هگزا سیانو فرات P8131 سیگما Potassium hexacyanoferrate III P8131 sigmaاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه می گردد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  2 بسته
8,000 - 15,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
320 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
185,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
106,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
187,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
169,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
130,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
160,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
108,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
136,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
131,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
158,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
182,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
160,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
157,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
102,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
155,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
146,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
169,300 تومان


در حال ارسال اطلاعات...