پتاسیم بروماید 104907 مرک

Potassium bromide

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,800,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پتاسیم بروماید 104907 مرک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 گرم
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
216,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
252,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
208,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
284,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  2 گرم
900,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 گرم
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
600,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
900,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
980,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...