پایه پرچم لوله ای شهری

urban flag poles

دسته بندی محصول:  پرچم، بنر و لوازم جانبی

قیمت:   800,000 - 2,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پایه پرچم لوله ای عموما در ارتفاع های 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 و 12 متری به صورت لوله ای تولید می شود ولی در صورت تمایل مشتری به صورت چند وجهی نیز تولید می شوند .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
250,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1
15,000 - 50,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  10
50,000 - 200,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
15,000 - 50,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1
50,000 - 200,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  20
50,000 - 200,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  20
50,000 - 200,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
30,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1
15,000 - 50,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1
200,000 - 400,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20
15,000 - 50,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20
20,000 تومان
جهان پرچم نشان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 8,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...