پایه پرچم گالوانیزه با قرقره و سیم بکسل مغز فولادی 17 و 18 متری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

پایه پرچم گالوانیزه با قرقره و سیم بکسل مغز فولادی 17 و 18 متری ، میله پرچم های اهتزاز محیطی آهنی و لوله ای با پوشش رنگ های کوره ای ، کاربرد در خیابان ها به ارتفاع هفده و هجده متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  200 عدد
12,300 - 15,500 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  50 عدد
33,000 - 35,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 6,000 تومان
سری تراشی پویا
حداقل سفارش  10 عدد
13,500 - 15,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 2,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
22,000 - 30,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 1,450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...