پایه و میل پرچم گالوانیزه با سیم بکسل و قرقره 3متری تا 18متری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

پایه و میل پرچم گالوانیزه با سیم بکسل و قرقره 3متری تا 18متری ، سازه لوله ای پرچم با پوشش گالوانیزه گرم و رنگی ، با لوازم جانبی صفحه ، بولت ، مهره و بلبرینگ ، با سایز لوله نمره 8

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,480,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
23,000 - 30,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
14,300 - 14,800 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  20 عدد
22,500 - 25,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 400,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  8 عدد
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...