پایه و میل پرچم گالوانیزه با سیم بکسل و قرقره 3متری تا 18متری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

پایه و میل پرچم گالوانیزه با سیم بکسل و قرقره 3متری تا 18متری ، سازه لوله ای پرچم با پوشش گالوانیزه گرم و رنگی ، با لوازم جانبی صفحه ، بولت ، مهره و بلبرینگ ، با سایز لوله نمره 8

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
16,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,300 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  100 عدد
13,000 - 19,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,800 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  150 عدد
17,000 - 22,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 4,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 - 17,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  150 عدد
6,850 - 10,900 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...