پایه و میل پرچم فلزی با سیم بکسل و قرقره 3متری تا 18متری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

پایه و میل پرچم فلزی با سیم بکسل و قرقره 3متری تا 18متری ، میله های نصب پرچم آهنی و لوله ای با قابلیت رنگ آمیزی مورد استفاده در همایش ، خیابان و بزرگراهها ، در ارتفاع های سه تا هجده متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
16,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 4,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 - 17,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  10 عدد
52,500 - 55,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  150 عدد
6,850 - 10,900 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 5,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
1,900 - 5,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  150 عدد
6,500 - 7,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
13,000 - 19,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,750 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...