پایه و میل پرچم فلزی با سیم بکسل و قرقره 3متری تا 18متری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

پایه و میل پرچم فلزی با سیم بکسل و قرقره 3متری تا 18متری ، میله های نصب پرچم آهنی و لوله ای با قابلیت رنگ آمیزی مورد استفاده در همایش ، خیابان و بزرگراهها ، در ارتفاع های سه تا هجده متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
35,000 - 38,500 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 400,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  20 عدد
22,500 - 25,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
26,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  50 عدد
32,000 - 35,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  10 عدد
100,000 - 120,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  100 عدد
23,000 - 30,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,480,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...