پایه های پرچم فلزی رنگی با قرقره و سیم بکسل دستی به طول 11 و 12 متر

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

پایه های پرچم فلزی رنگی با قرقره و سیم بکسل دستی به طول 11 و 12 متر ، تیر و میله های نصب پرچم گالوانیزه و لوله ای ، رنگی، کاربرد در خیابان ها و محیط اماکن به ارتفاع یازده و دوازده متری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
15,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  2 عدد
120,000 - 600,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 - 17,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
13,000 - 19,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,750 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,800 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  150 عدد
17,000 - 22,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  150 عدد
6,850 - 10,900 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  150 عدد
6,500 - 7,000 تومان
پارس فولاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...