پاک کننده مواد روغنی صنعتی محتوی امولسیفایر- OIL CLEANER

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پاک کننده مواد روغنی صنعتی OIL CLEANER محتوی امولسیفایر ها و سور فکتنتهای مختلف میباشد که برای پاک نمودن سطوح آلوده به مواد نفتی ، روغنها و گریسها از آن استفاده میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
119,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 ليتر
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
107,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
162,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
193,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 ليتر
187,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 ليتر
250,000 - 450,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 ليتر
108,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
103,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
188,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
173,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
98,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...