پاکت با لایه های ترکیبی متالایز

دسته بندی محصول:  سایر خدمات چاپ

توقف تولید و فروش

پاکت دهانه دار(جهت بسته بندی مصالح ساختمانی) پاکت یکسره(جهت بسته بندی پودرمیکرونیزه شیمیایی) پاکت با لایه های ترکیبی(جهت بسته بندی خوراک دام ) تمامی کاغذها ازجنس تحریرویا کرافت 100و 120گرم میباشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1000 قطعه
1,026,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 قطعه
66,000 - 76,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 قطعه
1,026,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...