پاور بانک هیوندایی تبلیغاتی کد 1-1002

دسته بندی محصول:  شارژر

توقف تولید و فروش

پاوربانک هیوندایی تبلیغاتی کد 1-1002 ظرفیت پاور بانک به زبان ساده میزان شارژری است که یک پاور بانک در خود نگه می دارد و میزان شارژدهی پاور بانک بستگی به وسیله ای دارد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
51,200,000 - 80,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
41,200,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
21,200,000 - 50,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
1,512,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
1,920,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
81,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1 عدد
51,200,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
15,200,000 - 40,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کانون تبلیغاتی کاویا
حداقل سفارش  1 عدد
1,418,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
همراه تجارت هوشمند بین الملل HTH Intl
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کانون تبلیغاتی کاویا
حداقل سفارش  1 عدد
1,523,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 عدد
151,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1 عدد
51,200,000 - 80,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 عدد
15,120,000 - 80,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
15,120,000 - 80,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کانون تبلیغاتی کاویا
حداقل سفارش  1 عدد
81,000 تومان
شبکه البرز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...