پالت ابزار 101

101 bin 101 ،box

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

قیمت:   3,000 - 30,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پالت ابزار در ابعاد 70*100*160 با قابلیت قرار گرفتن طبقاتی بر روی هم جهت استفاده در انبار ها، ویترین مغازه ها برای نگهداری قطعات کوچک ماننده پیچ و مهره، واشر، و قطعات ریز الکترونیکی.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 بسته
139,650 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
450 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
900 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
8,950 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 بسته
34,500 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
2,300 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
1,450 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
300 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
1,100 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
84,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 بسته
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
2,100 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 بسته
64,500 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 - 30,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...