پالت ابزار پلاستیکی 201

bin 201، box 201

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

قیمت:   5,000 - 50,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پالت ابزار پلاستیکی با قابلیت قرار گرفتن طبقاتی بر روی هم جهت استفاده در انبار ها، ویترین مغازه ها و .... برای نگهداری قطعات کوچک.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
14,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10 بسته
139,650 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
500 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 بسته
1,800 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
900 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
1,350 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
140,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1 بسته
1,500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 بسته
12,700 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
1,500 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 بسته
500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
2,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
1,500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
2,500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
3,000 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000 - 40,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...