پارچه فایبر گلاس فویل دار (Fiberglass Cloth)

دسته بندی محصول:  سایر مصالح عایق بندی گرما

توقف تولید و فروش

پارچه فایبر گلاس فویل دار (Fiberglass Cloth) انواع پارچه نسوز فایبر گلاس در ضخامت و عرض های مختلف جهت عایق کاری حرارت ارائه توسط شرکت نسوز صنعت پارس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2 متر
109,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
7,500 - 46,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر
69,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
554,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  12 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
21,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
20,900 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
8,000 - 78,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر
40,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  14 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  14 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
56,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
185,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
68,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
5,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
554,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
38,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
265,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
4,000 - 33,000 تومان
بازرگانی نیک آراد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...