پارافین وکس مایع liquid paraffin -white oil

دسته بندی محصول:  پارافین

توقف تولید و فروش

پارافین وکس مایع liquid paraffin -white oil نمونه ای از محصولات پتروشیمی ارائه توسط شرکت پیشرو / پاک شیمی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا کاران رازی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا کاران رازی
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ایران پارافین
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا کاران رازی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
شینا فن آوران پویا
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پارس یونیور سال بیتومن
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا کاران رازی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا کاران رازی
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ایران پارافین
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا کاران رازی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا کاران رازی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سهند شیمی رازی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا کاران رازی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
شینا فن آوران پویا
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پارس یونیور سال بیتومن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
شینا فن آوران پویا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
شینا فن آوران پویا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 کیلوگرم
8,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
18,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
19,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
19,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000 - 12,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
8,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
15,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
18,000 - 23,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
19,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
15,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
23,000 - 29,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...