پاراشوت دوجهته متروپلاست ترکیه pro2000s 2650 t16 1.6

metropelast

دسته بندی محصول:  تجهیزات آسانسور

قیمت:   3,400,000 تومان / جفت

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پاراشوت دوجهته مترو پلاست ترکیه از وزن 575 کیلوگرم الی 5000 کیلوگرم سرعت 1 مترسرعت 1.6 مترسرعت 2 مترسرعت 2.5 متر


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جفت
15,200,000 تومان
صدر الکترونیک دنا
حداقل سفارش  20 جفت
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
17,400,000 تومان
صدر الکترونیک دنا
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
6,200,000 تومان
صدر الکترونیک دنا
حداقل سفارش  1 جفت
1,700,000 تومان
صدر الکترونیک دنا
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی پیشگامان متال
حداقل سفارش  1 جفت
37,900,000 تومان
صدر الکترونیک دنا
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1 جفت
90,000 - 240,000 تومان
نیرو نوین (مقاومت ترمز)
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
آسانبر پایتخت آسمانیان
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
آسانبر پایتخت آسمانیان
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جفت
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
28,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
28,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
5,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
2,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
31,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
400,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
5,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
550,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جفت
750,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...