پادری گردگیر مناسب فضای بیرون و درون

دسته بندی محصول:  مواد ساختمانی چند کاره

توقف تولید و فروش

پادری گردگیر مناسب فضای بیرون و درون پادری آلومینیومی با ترکیب موکت، برس و لاستیک مطابق با نیاز مشتری و به سایز دلخواه ایشان تولید می شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  30 متر مربع
12,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  100 متر مربع
450,000 - 600,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200 متر مربع
توقف تولید و فروش
پیام دشت پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 متر مربع
120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  20 متر مربع
27,700 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  25 متر مربع
18,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 متر مربع
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  20 متر مربع
50,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 متر مربع
3,200 - 5,500 تومان
سفید بام کرمانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...