ویروکیل ضدعفونی کننده ی موثر طیور Virukill

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

توقف تولید و فروش

ویروکیل ضدعفونی کننده ی موثر طیور Virukill نسل جدید آمونیوم چهارتایی موثر بروی انواع ویروس ها( حتی ویروس های بدون دیواره مانند ویروس گامبورو) ، باکتری ها و قارچ ها


محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 کارتن
640,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  6 کارتن
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 کارتن
322,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 کارتن
28,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 کارتن
650,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
275,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 کارتن
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کارتن
77,000 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  24 کارتن
توقف تولید و فروش
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتن
400,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 کارتن
110,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 کارتن
1,150,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  20 کارتن
22,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کارتن
28,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 کارتن
65,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
90,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
30,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
670,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
520,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 کارتن
30,000 تومان
فروشگاه خندان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...