ویجز

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش ویجز و کلیه مواد شیمیایی آزمابشگاهی ، حلال های شیمیایی ، حلالهای دوتره ، تیترازول ها ، مواد شیمیایی صنعتی و ظروف تفلونی میناتجهیز آریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
128,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
141,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
170,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
154,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
147,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
158,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
127,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
141,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
179,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
194,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
135,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
125,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
450 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...