ویتامین k1 مرک آلمان 501890

دسته بندی محصول:  پلیمر

توقف تولید و فروش

Vitamin K1 (phytomenadione) Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone-2 ویتامین k1 مرک آلمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1
1 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  20
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  25
80,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  20
15,000 - 20,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  20
25,000 - 30,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  25
45,000 - 55,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  20
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گونش شیمی صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
الساپا
حداقل سفارش  1
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  25
50,000 - 90,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...