ویال

Vial

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

ویال ها ظرف شیشه ای کوچک است برای نگهداری مواد شیمیایی و استاندارد ها و هم چنین در اتوسمپلر دستگاه هایGC و HPLD کاربرد دارند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000,000 - 1,200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
28,300,000 - 56,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000,000 - 1,300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
110,000,000 - 545,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
12,000,000 - 34,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
200,000,000 - 450,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
88,000,000 - 110,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...