وزنه چدنی 20 کیلویی

weight 20k

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   700,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
وزنه 20 کیلویی جنس وزنه ها چدنی می باشد کلاس وزنه m1 می باشد دارای پیچ تنظیم می باشد دارای گواهی کالیبراسیون از آزمایشگاه ایزو ایرانی می باشد تولید شرکت کاوش آزما می باشد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
24,070 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
97,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
398,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
3,267 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
36,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
178,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,550,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
67,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
29,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
580,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...