ورمیکولیت بسته 1 کیلوگرمی

Vermiculite 1 Kg

دسته بندی محصول:  کود زیستی (کود بیولوژیک)

قیمت:   22,700 - 476,200 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
مخلوط ورمیکولیت، پیت و کوکوپیت در کشاورزی بدون خاک استفاده می‌شود. این مخلوط موجب می‌شود که گیاه رشد سریعتری داشته باشد. این مخلوط هوا، غذا و رطوبت مورد نیاز گیاه را جذب میکند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
56,000 - 2,140,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
3,780,000 - 11,300,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
53,200 - 759,600 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
26,200 - 417,600 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
46,250 - 1,650,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
20,800 - 504,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
1,410,000 - 4,300,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
1,920,000 - 5,750,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
10,800 - 176,400 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
14,400 - 252,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
18,100 - 338,400 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
34,300 - 586,800 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
63,250 - 2,300,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
19,000 - 309,600 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
63,250 - 2,300,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
39,800 - 793,800 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
41,500 - 925,200 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 بسته
14,400 - 388,800 تومان
گلباران سبز گیلان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
2,300 - 380,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,200 - 409,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
57,750 - 259,900 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
16,200 - 231,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 693,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
21,300 - 315,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
43,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
2,500 - 834,800 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
9,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
13,200 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
38,100 - 173,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
10,800 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
7,000 - 42,700 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,300 - 430,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
46,250 - 1,650,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
16,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,680,000 - 5,040,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
46,250 - 1,650,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
41,500 - 925,200 تومان


در حال ارسال اطلاعات...