ورق میکا ضخامت 3 میل

MIKA SHEET THK 3

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   500,000 - 5,000,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ورق میکا ضخامت 3 میل یکی دیگر از محصولات شرکت اندیشه داران صنعت می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
350 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان
حداقل سفارش  1 متر مربع
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  3 متر مربع
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر مربع
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر مربع
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  2 متر مربع
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر مربع
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
100,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر مربع
200,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 متر مربع
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
500,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
40,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
50,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
100,000 - 5,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...