ورق لاستیک وایتون VITON از ضخامت 1mm تا 30mm

دسته بندی محصول:  ورقه های لاستیک

توقف تولید و فروش

ورق لاستیک وایتون VITON از ضخامت 1mm تا 30mm ورق لاستیکی ضد سایش و ضد اسید از ضخامت 1mm تا 30mm تولید بیتا لاستیک لاستیک سازی بیتا تولید کننده انواع ورقهای لاستیکی ضد سایش و ضد اسید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر مربع
1,000,000 - 20,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,215,500 - 1,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر مربع
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر مربع
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
490,000 - 600,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
390,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
975,000 - 1,100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر مربع
200,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
385,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
130 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
10 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
100 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
10,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...