ورق فومیزه پی وی سی تاپکو

دسته بندی محصول:  PVC (پی وی سی)

توقف تولید و فروش

ورق فومیزه تاپکو در ساخت کابینت آشپزخانه، کابینت روشویی، کابینت ضد بخار،دکوراسوین، پارتیشن بندی و ... قابل استفاده است. ورق فومیزه تاپکو یکی از بهترین نمونه ورق فومیزه گروه تولیدی کاراکابین است.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
39,900 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
31,580 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 بسته
23,300 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
39,200 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
23,300 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
0 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
5,600 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 بسته
54,750 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
31,600 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 بسته
38,700 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
70,500 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
22,400 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سامان صنعت مبتکر
حداقل سفارش  1 بسته
143,700 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
43,900 تومان
نیکتاز پلیمرآذین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...