ورق فومیزه تاپکو

دسته بندی محصول:  PVC (پی وی سی)

توقف تولید و فروش

ورق فومیزه تاپکو در ساخت کابینت آشپزخانه، کابینت روشویی، کابینت ضد بخار،دکوراسوین، پارتیشن بندی و ... قابل استفاده است. این ورق ها در ضخامت های مختلف عرضه میشود. میتوانید ورق PVC با ضخامت مورد نظر ..


محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
39,200 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
1,283,000 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 بسته
20,800 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
34,500 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 بسته
28,200 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
20,800 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 بسته
46,200 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
63,000 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
63,000 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
35,600 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 بسته
28,200 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
شتاب شیمی
حداقل سفارش  1 بسته
20,000 تومان
نیکتاز پلیمرآذین
حداقل سفارش  1 بسته
35,000 تومان
نیکتاز پلیمرآذین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...