ورق فرم دار آلومنیوم (ذوزنقه ای و سینوسی )

دسته بندی محصول:  ورق فولادی

توقف تولید و فروش

ورق فرم دار آلومنیوم (ذوزنقه ای و سینوسی ) مناسب جهت ساخت سوله ها و دیواره ها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
برشکاری نورصبحی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کهربا گستر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
48,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,750 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
برشکاری نورصبحی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تکاب
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
پویا استیل سپهر
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تکاب
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کهربا گستر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
24,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
22,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
24,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
27,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
برشکاری نورصبحی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
پویا استیل سپهر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
24,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,800 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
39,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
27,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...