ورق سقفی شیبدار گالوانیزه (طرح ذوزنقه)

دسته بندی محصول:  پوشش سقف

توقف تولید و فروش

ورق سقفی شیبدار طرح ذوزنقه کاربردهای متنوعی دارد که از آن جمله می توان به پوشش سقف های شیروانی به عنوان پرکاربردترین حالت و یا استفاده به عنوان حصار دورزمین یا دیواره ساختمان (در حال احداث) اشاره کرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 متر
120,000 - 150,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  20 متر
135,000 - 220,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  200 متر
320,000 - 350,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  100 متر
800,000 - 1,200,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  112 متر
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  200 متر
250,000 - 400,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  300 متر
300,000 - 600,000 تومان
زرین فوم نصر
حداقل سفارش  112 متر
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  112 متر
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آسمانه پارس
حداقل سفارش  112 متر
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...