ورق تفلون برنز (PTFE BORONZ) ضخامت 1 میلیمتر

دسته بندی محصول:  قطعات هیدرولیک

قیمت:   5,376,000 - 5,400,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ورق تفلون برنز (PTFE BORONZ) ضخامت 1 میلیمتر محصولات تفلون برنز مقاومت سایشی بهتر و رسانایی حرارتی بالاتری نسبت به محصولات تفلون فایبر گلاس دارند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 - 8,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
500,000 - 3,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,500,000 - 8,500,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000,000 - 23,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000,000 - 20,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,500,000 - 6,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000,000 - 40,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,000,000 - 3,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 - 12,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
500,000 - 3,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
500,000 - 3,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
500,000 - 3,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  4 کیلوگرم
221,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
200,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  60 کیلوگرم
60,000 - 63,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
37,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
33,000 - 48,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
20,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
6,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
33,000 - 38,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
6,000 - 8,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
190,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
177,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
674,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
600,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
2,475,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
215,000 - 230,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
2,500 - 3,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...