ورق استیل گرید AISI430 (استیل بگیر)

دسته بندی محصول:  ورق فولاد ضد زنگ

توقف تولید و فروش

ورق استیل گرید AISI430 (استیل بگیر)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,500,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,500,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,300,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,800,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,800,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,500,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000,000 تومان
شایان فناور زاگرس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  400 کیلوگرم
490 - 550 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
400 - 440 تومان


در حال ارسال اطلاعات...