ورق استراکچرال استیل

دسته بندی محصول:  ورق فولادی

توقف تولید و فروش

شرکت کهربا گستر وارد کننده انواع ورق های فولادی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
37,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تکاب
حداقل سفارش  1
14,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
پویا استیل سپهر
حداقل سفارش  1
24,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تکاب
حداقل سفارش  1
27,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
22,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
14,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
45,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
15,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
24,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
24,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
14,800 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
27,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
24,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
14,950 تومان
فولاد اکسین اتحاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...